7.16.2007

Veřejnost má možnost podílet se na revizi směrnice IPPC
15.6.2007
Koncem roku 2007 by měly vrcholit aktivity Evropské komise na formulaci změn směrnice 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), která je do našeho právního systému transponována zákonem č. 76/2002 Sb. (zákon o integrované prevenci).

Nová podoba směrnice by měla reagovat na zkušenosti získané během prvního povolovacího cyklu (v ČR od roku 2003 do roku 2007). Směrnice by se měla stát hlavním nástrojem pro regulaci průmyslových a zemědělských činností v EU.

Evropská komise zveřejnila na svých stránkách dotazník k problémům řešeným v rámci revizního procesu. Laická a zejména odborná veřejnost tak může sdělit svá stanoviska přímo příslušným expertům pracujícím na evropské legislativě. Pro každého tak vznikla možnost spolupodílet se na tvorbě budoucí podoby klíčové směrnice v oblasti průmyslových emisí. Dotazník bude přístupný do 18 června 2007.

Odborné studie k revizi směrnice jsou ke stažení zde:
http://ec.europa.eu/environment/ippc/ippc_review_process.htm

Internetový dotazník je dostupný na adrese:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ippc

Zdroj: MŽPComments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]