7.01.2007

ČOI - výsledky kontrolní činnosti (leden – květen 2007)
25.6.2007
TZ ČOI Za pět měsíců letošního roku zkontrolovali inspektoři ČOI celkem 24 797 provozoven a míst, kde je spotřebitelům prodáváno zboží, poskytovány služby nebo v rámci podnikatelské činnosti nabízeny jiné produkty. Porušení povinností stanovených zákony v kontrolní pravomoci ČOI nebo jinými platnými předpisy zjistili v 7941 případě, což je 32 % kontrolovaných. Na bezpečnost výrobků bylo zaměřeno 10 653 kontrol a bezpečnostní standardy byly porušeny v 7,6 % případů.

Dosud bylo uskutečněno 217 kontrol ve spolupráci s dalšími orgány dozoru, nejčastěji s pracovníky živnostenských orgánů a celníky, z toho 72 s asistencí městské policie nebo Policie ČR. Příslušným kontrolním orgánům (např. hygienikům) bylo postoupeno 99 kontrolních zjištění.

Při kontrolách poctivosti prodeje zjistili inspektoři z 12 382 kontrolních nákupů předražení nebo nesprávné účtování u 642 nákupů (5,2 %). Průměrná míra předražení kontrolního nákupu byla 4,4 % (nejčastěji byli inspektoři „ošizeni" v Karlovarském kraji - 9,6 % a tamtéž zjistili nejvyšší míru předražení - 12,7 %). Nejlepší výsledky kontrol poctivosti prodeje zaznamenali inspektoři ČOI na Zlínsku, Královéhradecku a v Olomouckém kraji (3,1 - 3, 5 %), průměrná míra předražení cca 1,5 % (od 1,4 do 1,7). Určité zlepšení zaznamenali inspektoři při kontrolách poctivosti prodeje i v Praze a Středočeském kraji, kde bylo předraženo 4,8 % kontrolních nákupů s mírou předražení 4,6 %.

Za porušení podmínek při uvedení na trh byly vydány zákazy prodeje na 405 tis. ks výrobků v celkové výši 164, 2 mil. Kč. Z tohoto množství 154,6 tis. ks výrobků nesplňovalo informační povinnosti a 147,5 tis. ks bylo zabráno pro klamání spotřebitele a porušení některých práv duševního vlastnictví.

Za pět měsíců tohoto roku bylo podnikatelům-fyzickým osobám za méně závažná porušení uloženo na místě celkem 5122 blokových pokut ve výši 5 757 500 Kč a s dalšími 2388 kontrolovanými subjekty bylo nebo je vedeno správní řízení. Dosud bylo za rok 2007 řediteli inspektorátů ČOI uloženo ve správním řízení 1723 pokut v celkové výši 12 977 500 Kč. Nejvíce pokut ve správním řízení (1238 za 7,5 mil. Kč) bylo uloženo za porušení zákona o ochraně spotřebitele - porušení informačních povinností a nepoctivost při prodeji.

ZDROJ:
TZ ČOI

Zdroj: www.spotrebitel.czComments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]