7.01.2007

Evropské fondy poskytnou české dopravě 5,76 miliard eur
13.6.2007
Tisková zpráva Ministerstva dopravy. Ministerstvo předpokládá, že první výzvy pro předkládání projektů pro financování z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Doprava (OPD) budou vyhlášeny během letošního 3. čtvrtletí. Pro příští roky je přitom v OPD připraveno na financování dopravní infrastruktury v průměru přes 20 miliard korun, na celé období 2007 až 2013 to pak je přes 152 miliard korun (5,76 miliardy eur).

Zdroje z EU budou pro příští roky důležitým zdrojem financování rozvoje dopravní infrastruktury v České republice, což je jasné z porovnání s výhledem rozpočtu SFDI, kde pro příští roky počítáme zhruba se zachováním dosavadního rozsahu kolem 60 miliard korun," komentuje význam OPD pro Českou republiku náměstek ministra dopravy pro infrastrukturu Jiří Hodač.

Zdroje naplnění příjmové strany SFDI by se přitom do budoucna, po skončení privatizačních příjmů, měly skládat jednak prostředků ze státního rozpočtu (v rozsahu 45 miliard coby mandatorního výdaje), příjmů z mýtného, dálničních známek a části výnosu ze spotřebních daní.

Dodatečné zdroje by pak do dopravní infrastruktury měly plynout z nových možností financování, jejichž vyhledávání je jedním z klíčových úkolů nového ředitele SFDI. „Již jsme se aktivně zapojili do práce řídicího výboru PPP projektu pro D3, a kromě toho jsme zahájili neformální jednání o možnostech využití sekuritizace. Principem tohoto klasického finančního nástroje je ‚zástava‘ budoucích příjmů ve prospěch partnera, od něhož získáme potřebné prostředky dnes. Důležité je připomenout, že hlavní podmínkou všech nových metod financování je, že nebudou mít dopad na dluhovou službu České republiky," říká ředitel SFDI Gustáv Slamečka.

zdroj: businessinfoComments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]