6.15.2007

První kolo žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova ČR startuje
13.6.2007
Ministr zemědělství vyhlašuje první kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013. Žadatelé mohou žádosti předkládat od 9. července na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. „Žadatelé mohou žádosti předkládat od pondělí 9. července od 7.30 hodin na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu," oznámil Gandalovič. Jak zdůraznil, v porovnání s Operačním programem zemědělství se podařilo výrazně administrativně zjednodušit podávání žádostí. „Budeme vyžadovat jen opravdu nezbytně nutné přílohy," dodal ministr.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013 je ode dneška k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese ministerstva zemědělství http://www.mze.cz/ (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD/prováděcí předpisy/osa I resp. osa III).

V rámci tohoto kola příjmu žádostí budou přijímány projekty pro následující opatření, podopatření či investiční záměry:

Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků

Předpokládaný objem finanční podpory pro tento záměr činí zhruba 893 mil. Kč z veřejných prostředků, tj. z fondu EAFRD a spolufinancování z národního rozpočtu.

Předpokládaný objem finanční podpory pro tento záměr činí asi 262 mil. Kč,

Podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství,

Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 40 mil. Kč,

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Předpokládaný objem finanční podpory činí přibližně 231 mil. Kč,

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 356 mil. Kč,

Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 46 mil. Kč,

Předpokládaný objem finanční podpory pro tento záměr činí asi 57 mil. Kč.

Termín uzávěrky

U opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců končí příjem žádostí v pátek 20. července ve 13 hodin.
U ostatních opatření je uzávěrka pro příjem žádostí v pátek 27. července ve 13 hodin.

Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu

NUTS 2

Název RO SZIF

Adresa

Střední Čechy

Praha a Střední Čechy

budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2

Jihozápad

České Budějovice

Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice

Severozápad

Ústí nad Labem

Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem

Severovýchod

Hradec Králové

Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové

Jihovýchod

Brno

Kotlářská 53, 602 00 Brno

Střední Morava

Olomouc

Blanická 1, 772 00 Olomouc

Moravskoslezsko

Opava

Horní náměstí 2, 746 57 Opava

zdroj. mzpComments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]