6.07.2007

Nově koupená motorová vozidla – doporučení pro používání dálnic a silnic
27.4.2007, Zdroj: Ministerstvo vnitra
Vzhledem k častým dotazům, které se týkají používání zpoplatněných úseků dálnic a silnic pro motorová vozidla nově zakoupenými vozidly s převozní značkou, uvádíme stanovisko Ředitelství služby dopravní policie k této problematice.

Na zpoplatněném úseku dálnice či silnice pro motorová vozidla nelze užít nové vozidlo s převozní značkou bez řádně označeného a vylepeného kupónu prokazujícího zaplacení příslušného poplatku. Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR proto doporučuje pro jízdu s nově zakoupeným vozidlem po zpoplatněné komunikaci dva možné způsoby použití této komunikace.

Jednou z možností je, aby si občan, který zakoupil nové vozidlo a obdržel převozní značku, zakoupil pro případ, že s vozidlem hodlá užít zpoplatněný úsek dálnice či silnice pro motorová vozidla, časově omezený dálniční kupón (tj. u motorového vozidla do 3,5 t týdenní kupón v hodnotě 200,- Kč a u vozidla nad 3,5 t a do 12 t týdenní kupón v hodnotě 650,- Kč ). Vzhledem k tomu, že kupón je bez vypsané registrační značky neplatný, ředitelství služby dopravní policie tento postup doporučuje s tím, že občan si do týdenního kupónu vypíše převozní značku a po obdržení řádné registrační značky si pořídí nový kupón do kterého tuto registrační značku vypíše. Odpadnou mu tím další starosti s případnou výměnou kupónu.

Další možností je, že si občan zakoupí na nově pořízené vozidlo opatřené převozní značkou dálniční kupón s platností na celý rok. Přitom je povinen při převozu nově zakoupeného vozidla po zpoplatněném úseku dálnice či silnice pro motorová vozidla na tento kupón vypsat převozní značku. Po zaregistrování vozidla a převzetí registrační značky si vyžádá potvrzení o této výměně a toto potvrzení společně s oběma díly dálničního kupónu předloží na provozovně České pošty, a.s., která je oprávněna k výměně dálničních kupónů a původní kupón vymění za nový.

Uvedený postup byl sjednocen na jednání všech zainteresovaných složek, včetně zástupců České pošty, a.s. v měsíci lednu 2007 a zástupci České pošty souhlasili s tím, že svůj metodický pokyn v tomto smyslu doplní. Pokud se nepodaří první díl kupónu z vozidla sejmout bez poškození, musí být sejmuta taková část, aby bylo možné jednoznačně určit pravost tohoto kupónu.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]