6.04.2007

Efektivita výběru daní a budoucnost jejich správy
28.5.2007, Zdroj: Ministerstvo financí
Minulý týden proběhlo na Ministerstvu financí ČR zásadní jednání mezi vedením Hospodářské komory ČR a ministerstva financí na téma: efektivita výběru daní a budoucnost jejich správy.

Prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek a ministr financí Miroslav Kalousek se shodli na společném cíli - aplikovat klientský přístup daňové správy k daňovému poplatníkovi.

Cíl spočívá zejména v následujících principech:

  1. podnikatel plnící řádně a zodpovědně své povinnosti vůči daňové správě bude zatěžován co nejméně a daňová správa se k němu bude chovat jako ke svému klientovi,

  2. největší pozornost bude věnována těm, kteří se k dani nepřihlásili, přesto podnikají a představují tak riziko pro veřejné rozpočty a pro pověst podnikatelského stavu. Současně s tím vytvářejí prostředí pro nezákonné konkurenční výhody a jsou brzdou potencionálního snižování daňové zátěže.

K naplnění tohoto cíle ministerstvo financí posílí vyhledávací a kontrolní činnost daňových orgánů a bude aktualizovat metodiku svých kontrolních postupů.

HK ČR a MF ČR se dále shodly na tom, že prioritní je spolupráce v následujících oblastech:

  1. Diskusní skupiny k novému zákonu o dani z příjmu a rekodifikaci daňového řádu s cílem maximálního zjednodušení daňové legislativy a správy daní.

  2. Ministerstvo financí a Hospodářská komora ČR významně posílí spolupráci v rámci svých vzdělávacích programů jak pro správce daně, tak pro podnikatelskou veřejnost. Společně pro to hodlají využít zdroje z EU.

Dalším společným cílem je posílení právní jistoty daňových subjektů, k tomu zásadním způsobem přispěje maximální rozšíření editační povinnosti. Ministerstvo financí a Hospodářská komora ČR se shodly, že výkon této činnosti bude prováděn pouze z jednoho centra a dotazy by měly být přiměřeně zpoplatněny.

Vedení Hospodářské komory ČR bylo informováno o záměru ministerstva financí integrovat daňovou a celní správu. Takové opatření by mělo vést k celkovému zlepšení efektivity systému správy daní. V rámci této integrace počítá ministerstvo financí s aktivní spoluprací HK při optimalizaci organizační struktury nově vzniklého subjektu.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]