4.25.2007

Zaměstnanci "na nepravidelnou výpomoc"
10.4.2007, Zdroj: VZP
Za jakých podmínek odvádí zaměstnavatel za tyto zaměstnance zdravotní pojištění?

Jsou to zaměstnanci v pracovním poměru, kteří vykonávají sjednané práce jen občas a nepravidelně podle potřeb zaměstnavatele. Za zaměstnance na nepravidelnou výpomoc odvádí zaměstnavatel pojistné na zdravotní pojištění jen za ty měsíce, v nichž je nemocensky pojištěn.

V měsících kdy účast na nemocenském pojištění nevznikne (odměna nedosahuje 400 Kč) je zaměstnavatel povinen provést u zdravotní pojišťovny oznámení o ukončení zaměstnání - kódem "O", s uvedením data posledního dne účasti na nemocenském pojištění, což je zpravidla poslední den předchozího měsíce. Při následujícím vzniku účasti na nemocenském pojištění, protože odměna dosáhla 400 Kč, oznámí zaměstnavatel kódem "P" nástup do zaměstnání, zpravidla s datem prvního dne měsíce, ve kterém odměna dosáhne 400 Kč. Oznámení o ukončení zaměstnání, či nástupu do zaměstnání je zaměstnavatel povinen u zdravotní pojišťovny provést do 8 dnů ode dne, kdy zjistil, že zanikla ("O") nebo naopak vznikla ("P") účast na nemocenském pojištění. Skutečnost, že účast na pojištění vznikla nebo zanikla zaměstnavatel zpravidla zjistí až při zúčtování mezd, oznámení tedy provede do osmi dnů od tohoto data.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]