3.09.2007

Návod k používání - nedílná část stroje
5.3.2007
Zpracováním návodu k používání podle požadavků a pravidel především nařízení vlády č. 24/2003 Sb. (kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení) a ČSN EN 62079:2001 (Zhotovování návodů, strukturování, obsah a prezentace) se zabývaly předcházející praktické příručky pro výrobce, dovozce a prodejce strojních zařízení.

Požadavky na obsah návodů k používání a informace, které by měly návody uvádět, byly doplněny praktickými příklady možných formulací a grafického zpracování jednotlivých kapitol tak, jak jsou v této normě seřazeny.

Současná aktualizace příručky s tématikou zpracování návodu k používání je sestavena a uspořádána tak, aby co nejvíce náročnou práci s jejich zpracováním výrobcům strojních zařízení usnadnila a současně nebyla opomenuta žádná důležitá informace.

Návody jsou prostředky, pomocí kterých výrobce informuje uživatele jak výrobek používat správným a bezpečným způsobem po celou dobu jeho technického „života".

V závislosti na charakteristice zařízení, složitosti, riziku a právních požadavcích, se jedná o informace pro uživatele o samotném zařízení, o jeho balení, skladování, dopravě, čistění, uvádění do provozu, seřizování, o způsobech likvidace po uplynutí jeho technického „života", o předpokládaném používání a v neposlední řadě o způsobech, jak by nemělo být zařízení používáno.

Tvorbu návodu k používání nelze v žádném případě podceňovat. Je třeba vzít v úvahu, že tento dokument má v zásadě právní charakter. Oprávněnost reklamací a zejména pak případné nehody se zraněním osob budou posuzovány podle toho, jak dostatečně jasně byl uživatel informován, jakým způsobem má zařízení používat a také nepoužívat, nebo jakým způsobem je nutné se všem rizikům a nebezpečím vyhnout.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]