3.20.2007

Malé a střední podniky se mohou zúčastnit seminářů o financování z evropských fondů
5.3.2007
Malé a střední podniky se budou moci v rámci školícího a vzdělávacího cyklu „Nové programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele“ dozvědět o možnostech financování projektů z fondů EU. Řadu seminářů pořádá Unie malých a středních podniků ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.

Cyklus odstartuje 15. března 2007 na Magistrátu hlavního města Prahy, do konce roku se pak semináře uskuteční ve všech krajských městech České republiky. Semináře s kapacitou cca 100 účastníků jsou určeny především pro malé a střední podnikatele a představitelé profesních a zájmových organizací.

Účastníci seminářů budou seznámeni s možnostmi financování projektů z fondů Evropské unie s důrazem na předání praktických informací a využití zkušeností z dřívějších projektů. Vstupovat na nich budou zástupci státní správy i představitelé soukromých subjektů.

Účastníci semináře získají rady, jak nejlépe postupovat při připravování žádosti a dozví se o změnách v poskytování dotací. Budou mít také možnost navázat kontakty jak s vystupujícími odborníky, tak s ostatními přítomnými zástupci firem a organizací," uvedl předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.

Toto programovací období znamená pro naše firmy příležitost, která už se nemusí opakovat. Malé a střední podniky by se měly zaměřit především na rozvoj oblastí jako je vzdělávání, výzkum a vývoj. Prostředky pro ČR by měly být použity k dlouhodobému nastartování znalostní ekonomiky, inovace nemají být výsadou velkých firem," říká prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.

Význam malých a středních podniků v ČR neustále roste, přesto u nás tento sektor stále ještě nedosahuje evropského průměru tvorby HDP. Statistická šetření dokazují, že malé a střední firmy vytváří dlouhodobá a stabilní pracovní místa, jejich podíl na zaměstnanosti v ČR dosahuje 60 procent. Malé a střední firmy mají značný potenciál pro čerpání prostředků z evropských fondů, cyklus seminářů jim napomůže v řešení praktických otázek při přípravě projektů.

Program seminářů naleznete zde.

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Documents/Dokumenty_ke_stazeni/program-seminare-EU-fondy.doc

Více informací o seminářích včetně formuláře pro registraci naleznete na internetových stránkách http://www.sme-union.cz/ a http://www.hkcr.cz/.

Termíny seminářů: 15.3. - Praha, 29.3. - Praha (pro Středočeský kraj), 12.4. - Karlovy Vary, 26.4. - Ústí nad Labem, 17.5. - Liberec, 24.5. - Hradec Králové, 7.6. - Pardubice, 14.6. - Ostrava, 22.6. - Olomouc, 13.9. - Zlín, 27.9. - Brno, 18.10. - Jihlava, 25.10. - České Budějovice, 8.11.- Plzeň

Zdroj: EurActiv.cz.



Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]





<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]