2.20.2007

Vláda na svém pondělním zasedání (5. 2. 2007) schválila definici bydlení dle sociální politiky státu. U vymezení objektů podle této definice použila kritérium maximální podlahové plochy navržené Ministerstvem financí. U bytů jej stanovila na 120 metrů čtverečních a u rodinných domů na 350 metrů čtverečních.

Na byty a rodinné domy s touto maximální rozlohou bude možno i po roce 2007 při jejich výstavbě uplatňovat sníženou sazbu DPH. Možnost použití snížené sazby daně z přidané hodnoty u dodávek, výstavby a přestavby staveb, které jsou součástí sociální politiky státu, vyplývá z Přílohy H Šesté směrnice Evropských společenství. Snížená sazba daně z přidané hodnoty pro bytovou výstavbu je v České republice umožněna na základě výjimky, která byla ČR udělena na přechodné období do 31.12.2007 na základě Přístupové smlouvy k EU.

Vláda ČR má zájem, aby tato snížená sazba platila i nadále. U nové výstavby bytů a rodinných a bytových domů je možno sníženou sazbu DPH po 31.12. 2007 řešit právě v rámci sociální politiky státu. Stavby pro bydlení dle sociální politiky státu kromě nových bytů a rodinných domů budou podle schváleného návrhu zahrnovat rovněž další ubytovací zařízení sociálního charakteru jako jsou domovy důchodců, různé ústavy, azylové domy, školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo ochranné výchovy, zvláštní dětská zařízení kojenecké ústavy a dětské domovy, hospice apod.

U oprav, rekonstrukce a modernizace bytů je pětiprocentní DPH řešena v rámci tzv. přílohy "K" k 6. směrnici, která upravuje pro členské státy EU uplatnění DPH u činností s vysokým obsahem práce. Česká republika požádala o prodloužení možnosti uplatňovat sníženou sazbu daně z přidané hodnoty u těchto činností (kromě oprav bytů i u dalších dvou služeb - domácí péče o děti, nemocné a zdravotně postižené občany a úklidové práce v domácnostech), a to do konce roku 2010. Možnost uplatnění snížené sazby pro ČR u těchto služeb vyplývá z rozhodnutí Rady 2006/774/ES ze dne 7. listopadu 2006.

Nová úprava, týkající se výstavby nových obydlí i oprav a renovace bytů a obytných domů, bude zahrnuta v připravované novele zákona o DPH.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]