2.20.2007

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2006

Daňová přiznání bude možno v letošním roce podávat až do pondělí 2. dubna. Poslední den v měsíci březnu totiž připadá na sobotu a proto byl termín podání prodloužen do následujícího pracovního dne. V pondělí 2. dubna budou na všech finančních úřadech provozní hodiny až do 18.00 hodin. V sídlech bývalých okresních úřadů budou finanční úřady navíc otevřeny i v sobotu 31. března, a to od 8.00 do 12.00 hodin.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]