2.09.2007

Nová webová aplikace InstatOnline zjednoduší podávání výkazů pro Intrastat
6.2.2007
V souvislosti s modernizací sběru dat pro Intrastat přichystala Celní správa ČR webovou aplikaci „InstatOnline“. Ta nahradí dosud provozovaný systém IDES, jenž svůj provoz ukončí podáním výkazů za prosinec 2007.

Systém IDES bude možné následně použít do 30. 6. 2008, avšak pouze k provádění oprav.

Aplikace InstatOnline je již nyní dostupná v testovací verzi na stránkách Celní správy ČR www.celnisprava.cz pod odkazem - Obchod se zbožím/Intrastat.

Ostrý provoz webové aplikace může podnikatelská veřejnost využít od února 2007 (sběr dat za leden 2007).

Užití ostré verze aplikace je podmíněno novou registrací na místně příslušném celním úřadu.

Celní správa tak nabízí podnikatelské veřejnosti modernější, průkaznější a bezpečnější způsob podávání výkazů pro Intrastat.

Detailní informace a kontakty jsou k dispozici na internetových stránkách celní správy.

Zdroj: http://www.cs.mfcr.cz/Comments:
Alternativní a mnohem komfortnější variantou je podávání výkazů intrastatu přes Portál veřejné správy (PVS) pomocí programu CLA IQ, viz www.instatonline.cz
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]