2.12.2007

Informace k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu – použití běžného režimu
5.2.2007, Zdroj: Ministerstvo financí
Za jakých podmínek může plátce použít běžný režim při prodeji cestovní služby?

Použití „běžného režimu" (§ 89 odst. 14)

S účinností od 1. 1. 2005 byl doplněn odstavec 14, který stanoví, za jakých podmínek nemusí plátce uplatňovat zvláštní režim při prodeji cestovní služby, ale může použít „běžný režim", tj. může uplatňovat nárok na odpočet daně u nakoupených služeb zahrnutých do cestovní služby a zároveň uplatňovat daň na výstupu u jednotlivých nakoupených služeb cestovního ruchu zahrnutých do prodávané cestovní služby.

Plátce může použít „běžný režim" při splnění uvedených podmínek:

Použít zvláštní režim je prvotní povinnost pláce, který poskytuje vlastním jménem cestovní službu. Pokud plátce použije „běžný režim", musí prokázat splnění výše uvedených podmínek, tj. plátce musí unést důkazní břemeno.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]