2.10.2007

Aktuální informace o programech podpory podnikání
6.2.2007
22.1.2007 | Vláda České republiky dne 17.1.2007 definitivně schválila znění programů podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace na roky 2007-2013. Základní přehled programů a jejich texty naleznete v sekci Programy 2007-13. Konkrétní podmínky budou uveřejněny vždy ve výzvě příslušného programu. Výzvy budou vyhlašovány postupně v průběhu roku 2007.

Dne 1. března 2007 je plánováno spuštění programů Rozvoj a Marketing a programů Českomoravské záruční a rozvojové banky Start, Progres a Záruka. Výzva s konkrétními podmínkami k těmto programům bude uveřejněna v druhé polovině února. Od 1.3.2007 se začnou prostřednictvím on-line elektronického účtu eAccount přijímat registrační žádosti do uvedených dotačních programů. Žádosti do úvěrových programů bude přijímat Českomoravská záruční rozvojová banka. Ke spuštění programu Educa v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dojde dle předpokladů nejdříve koncem roku 2007. Tento program bude zaměřen na prohloubení kvalifikace zaměstnanců v podnicích a rozšíření jejich znalostí a dovedností pomocí obecného a specifického vzdělávání.



Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]





<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]