1.03.2007

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2006,

kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví

průměrná cena pohonných hmot

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 27,80 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,

b) 27,90 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,

c) 28,10 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,

d) 31,10 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,

e) 28,10 Kč u motorové nafty.

§ 2

Vyhláška č. 496/2005 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot, se zrušuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]