1.19.2007

Úvěry pro podnikatele

Stejně jako v předchozích letech jsou i pro rok 2007 a léta následující připraveny pro podnikatele zvýhodněné úvěry ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR. Jedná se o tyto úvěry:

- bezúročný úvěr START pro začínající podnikatele ve výši 100 tis. – 1,5 mil. Kč s dobou splatnosti 7 let (odklad splátek 9-12 měsíců)

- podřízený úvěr PROGRES ve výši až 25 mil. Kč, s úrokovou sazbou 3 % p.a. a dobou splatnosti max. 11 let (možný odklad splátek ½ úvěru až 6 let)

Dále je možno čerpat zvýhodněnou záruku nebo záruku s finančním příspěvkem za úvěr poskytovaný bankou (zmírnění rizika a snadnější cesta k úvěru).

Prostředky z těchto zdrojů mají účelové určení a slouží převážně na finanční krytí investičních záměrů a na financování provozních potřeb je lze použít pouze částečně.

Naopak volnost a rychlost při nakládání s finančními prostředky umožňují účelově neurčené úvěry bank, u nichž je např.:

- žádost i vyřízení úvěru bezplatné, podpis smlouvy do 3 dnů

- peněžní prostředky jsou k dispozici ihned po podpisu smlouvy

- zajištění úvěru pouze směnkou

- stejná výše splátek po celou dobu splácení úvěru

- výše úvěru 40 tis. až 1 mil. Kč


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]