1.10.2007

Novinky v oblasti nemocenského pojištění od 1. ledna 2007

2.1.2007, Zdroj: ČSSZS účinností od 1. ledna 2007 dochází ke zvýšení redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek.


Od 1. ledna 2007 platí i nadále, že výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorsko právních vztahů nebo výkon činnosti vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku lze považovat za samostatnou výdělečnou činnost jen v případě, že se dle prohlášení osoby jedná o soustavný výkon této činnosti. Dávky nemocenského pojištění, tedy nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, se od nového roku budou vyplácet podle pravidel platných v roce 2006. Rozhodla Poslanecká sněmovna, když v prosinci schválila odložení účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, o jeden rok. V roce 2007 bude tedy nadále v nemocenském pojištění platit:
Organizace s více než 25 zaměstnanci budou dávky nemocenského pojištění poskytovat stejně jako dosud.
Malé organizace do 25 zaměstnanců budou rovněž postupovat stejně jako dosud, tzn. budou přijímat od zaměstnanců žádosti o dávky nemocenského pojištění a posílat je příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
Nemocenské budou práceneschopní pojištěnci dostávat od prvního dne uznání dočasné pracovní neschopnosti.
Zvyšuje se však redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Částka 510 Kč se zvýší na 550 Kč, částka 730 Kč stoupne na 790 Kč. Denní vyměřovací základ do částky 550 Kč se započítá v plné výši, z částky nad 550 Kč do 790 Kč se počítá 60 % a k částce nad 790 Kč se nepřihlíží. Zvýšení redukčních hranic se bude týká i osob, které začnou pobírat dávky nemocenského pojištění před 1. lednem 2007 a jejichž nárok na tyto dávky bude trvat i po tomto datu. Denní vyměřovací základ do částky 550 Kč se bude započítávat v plné výši, z částky nad 550 Kč do 790 Kč se započítá 60 % a k částce nad 790 Kč se nebude přihlížet. Za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti se denní vyměřovací základ do částky 550 Kč započte z 90 %, z částky nad 550 Kč do 790 Kč se započítá 60 %, k částce nad 790 Kč se nebude přihlížet. Maximální denní vyměřovací základ tak bude 639 Kč. Od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti se částka do 550 Kč započítá v plné výši a částka od 550 do 790 Kč pak ze 60 %. V praxi to znamená, že maximální denní vyměřovací základ od 15. dne pracovní neschopnosti bude 694 Kč.
Za první tři kalendářní dny se počítá jako 25 % denního vyměřovacího základu po redukci. Jeho maximální výše tak od 1. ledna 2007 činí 160 Kč za kalendářní den. Od 4. do 14. dne se nemocenské počítá jako 69 % redukovaného denního vyměřovacího základu a od 1. ledna 2007 se tedy jedná maximálně o 441 Kč za kalendářní den. Od 15. dne pracovní neschopnosti se nemocenské vypočítává jako 69 % redukovaného denního vyměřovacího základu. To znamená, že od 15. dne pracovní neschopnosti bude maximální nemocenské 479 Kč za kalendářní den.Maximální nemocenské, které bude možné dostat za prvních 30 kalendářních dnů nemoci, tedy od 1. ledna 2007 činí celkem 12 995 Kč. Dostane ho ta osoba, jejíž hrubé příjmy v posledních 12 kalendářních měsících činily nejméně 288 350 Kč, tedy alespoň cca 24 000 Kč měsíčně hrubého.
Příklad - Výše nemocenského při průměrné mzdě 19 968 Kč měsíčně Denní výše nemocenského za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti bude v tomto případě od 1. ledna 2007 celkem 140 Kč. Od čtvrtého do čtrnáctého dne se bude jednat o 386 Kč a od patnáctého dne pak o 424 Kč. To znamená, že při čtrnáctidenní pracovní neschopnosti bude nemocenské celkem 4 666 Kč. Pokud bude pracovní neschopnost trvat 30 kalendářních dní, pak nemocný dostane 11 450 Kč.S účinností od 1. ledna 2007 v návaznosti na změnu rodičovského příspěvku dochází rovněž ke zvýšení peněžité pomoci v mateřství u žáků, studentů a uchazečů o zaměstnání, a to na 253 Kč denně. Změna se provede také u osob, kterým vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství před tímto dnem a dosud neuplynula doba, po kterou se dávka poskytuje.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]