1.02.2007

Minimální mzda od 1. 1. 2007
21.12.2006, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vláda ČR na svém jednání schválila nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Vláda ČR na svém jednání schválila nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Od 1. 1. 2007 bude základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin podle tohoto nařízení činit 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu.

Plné znění citovaného nařízení vlády lze nalézt na webových stránkách MPSV ČR pod odkazem „Právní předpisy – Nařízení vlády – Platové předpisy účinné od 1. ledna 2007“ (http://www.mpsv.cz/files/clanky/3276/NV_MM_ZMcistopis. pdf). Sazby minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance, při jiné délce stanovené pracovní doby a další podrobnější informace o minimální mzdě v roce 2007 budou zveřejněny na webových stránkách MPSV ČR pod odkazem „Příjmy a životní úroveň – Minimální mzda“.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]