1.31.2007

Informace k uplatňování DPH u mýtného
15.1.2007, Zdroj: Ministerstvo financí
Zahrnuje se do základu daně mýtné v případě poskytnutí přepravní služby dopravcem?

Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je od 1. 1. 2007 zaveden systém elektronického mýtného, jehož výběr zajišťuje Ministerstvo dopravy. Z hlediska uplatňování zákona o DPH se výběr mýtného Ministerstvem dopravy, které je organizační složkou státu, považuje za výkon veřejné správy, a proto není předmětem daně.

V případě poskytnutí přepravní služby dopravcem, který je povinen uhradit mýtné, se podle § 36 zákona o DPH mýtné zahrnuje do základu daně, protože mýtné je vedlejším výdajem při poskytnutí přepravní služby. Z tohoto důvodu nelze částku mýtného při vystavení daňového dokladu dopravcem za uskutečněnou přepravní službu uvádět samostatně mimo základ daně (mýtné nelze samostatně přeúčtovat).Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]