12.20.2006

Na základě novely prováděcího nařízení Komise č. 2454/93 k celnímu kodexu (č. 2913/92, vč. tzv. bezpečnostního dodatku č. 648/2005), bude ve všech státech EU spuštěn nový informační systém – Export Control System (ECS).

Systém ECS slouží pro rychlou elektronickou výměnu informací mezi celními úřady vývozu a výstupu zboží z území Společenství, a to mezi libovolnými státy EU. Principy vycházejí ze složitějšího a dnes ve 28 státech fungujícího systému NCTS. Členské státy se postupně připojí k ECS v období listopad 2006 až červen 2007.

Česká republika zahájí výměnu právně závazných informací o vývozu od 1. února 2007.

V České republice systém e-Vývoz, založený na ECS, mj. umožní hospodářským subjektům:

Ø předložit pouze elektronické celní prohlášení (do 1. 7. 2009 lze i písemně na tiskopisu JSD),

§ zpět je zaslána právně závazná elektronická zpráva o přijetí celního prohlášení nebo výzva k opravě (stejně jako celní prohlášení, podepsaná zaručeným elektronickým podpisem)

§ propojením svého firemního informačního systému s podáváním elektronických celních prohlášení lze ušetřit čas a racionalizovat procesy ve firmě,

Ø získat rychlé a právně závazné potvrzení o výstupu zboží z EU pro odpočet DPH,

§ to lze obdržet jako elektronicky podepsanou zprávu, která je také uznávána finančními úřady (viz změna § 30 zákona o DPH - č. 235/2004 Sb.),

§ nebo jako písemné potvrzení celním úřadem vývozu, který zboží propustil do režimu vývozu – tj. v místě sídla vaší firmy,

§ v obou případech je zajištěna elektronická výměna dat o výstupu zboží mezi celními a finančními úřady,

Ø eliminovat ztrátu dokladů nutných pro finanční orgány jako doklad o výstupu zboží,

Ø získat více informací k efektivnějšímu vytěžování dopravních prostředků,

Ø kdykoliv si ověřit aktuální stav vývozní deklarace na adrese www.customs.cz - Clo online – Zjištění stavu MRN,

Ø obrátit se po 24 hod. denně / 7 dnů v týdnu na helpdesk celní správy s žádostí o pomoc a procedurální i IT podporu vašich případů.

§ držitelé tohoto zjednodušeného postupu mají také, v rámci povolení, povinnost předkládat elektronické celní prohlášení.

Pro hladký náběh e-Vývozu doporučujeme v období od 5.12.2006 do 30.1.2007 si elektronický systém nezávazně vyzkoušet, a to v plném rozsahu. Detailnější informace budou v nejbližších dnech zveřejněny na Internetu CS.

Zahlcení celních úřadů písemnými celními prohlášeními by v únoru 2007 mohlo vést k podstatnému prodloužení odbavovací doby!

Software:

Zdarma a s podporou celní správy (helpdesk) je na www.customs.cz - Clo online – Web klient NCTS/e-Vývoz k dispozici aplikace pro vyplnění, podání elektronických celních prohlášení a získání potvrzení o výstupu zboží z EU.

Seznam komerčních aplikací, které jsou kompatibilní se systémem e-Vývoz, najdete na: www.customs.cz - Clo online – e-Vývoz/ECS – Informace pro deklarantskou veřejnost.

Aplikace obou výše uvedených typů budou obsahovat i změny, které nastávají zejména v celním sazebníku k 1.1.2007.

Žádost o povolení elektronické komunikace si lze stáhnout z adresy: www.customs.cz - Clo online – e-Vývoz/ECS

Zahájení ostrého provozu e-Vývozu od 1. února 2007


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]





<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]