11.24.2006

Projekty cestovního ruchu přebírají kraje

9.11.2006, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvojMinistr pro místní rozvoj ČR Petr Gandalovič provedl změny v organizační struktuře úřadu, a to především v oblasti podpory cestovního ruchu, která tak nyní bude efektivnější, více transparentní a lépe kontrolovatelná. Organizační změny na MMR navazují na celkovou změnu koncepce podpory cestovního ruchu v České republice.

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Gandalovič provedl změny v organizační struktuře úřadu, a to především v oblasti podpory cestovního ruchu, která tak nyní bude efektivnější, více transparentní a lépe kontrolovatelná. Organizační změny na MMR navazují na celkovou změnu koncepce podpory cestovního ruchu v České republice.
"Doposud byla podpora cestovního ruchu v České republice soustředěna na národní úrovni. Pro rozvoj této oblasti však mají zcela klíčovou roli regiony, ve kterých drtivá většina aktivit cestovního ruchu probíhá," upozorňuje ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič, a upřesňuje: "Decentralizovat systém podpory cestovního ruchu a svěřit jeho podstatnou část samotným krajům se nám už podařilo. Nyní je třeba provést odpovídající organizační změny na ministerstvu pro místní rozvoj."
Projekty v oblasti podpory cestovního ruchu byly doposud jednotlivě administrovány na celostátní úrovni. Na základě návrhu nového vedení MMR však budou jejich kvalitu napříště hodnotit krajské autority, které mohou nejlépe posoudit, jaký dopad či přínos pro rozvoj daného regionu mají. "Tato koncepční změna výrazně posílí úlohu regionů v procesu rozhodování o poskytnutí finančních prostředků z fondů EU i státního rozpočtu," vysvětluje ministr pro místní rozvoj.
"Přesun větších kompetencí na regiony vítám. Cestovní ruch stojí na regionálních základech a není možné jej rozvíjet z centra, bez znalosti místních specifik. Právě na nich je úspěch či neúspěch cestovního ruchu v dané oblasti založený," uvedl předseda Asociace krajů, hejtman Evžen Tošenovský.
Vliv organizačních změn na systém podpory cestovního ruchu v ČR konzultoval dnes ministr Petr Gandalovič s významnými profesními partnery. "Je to systémové opatření, kterému důvěřuji, a podle mého názoru bude mít na rozvoj cestovního ruchu v České republice pozitivní dopad," uvedl po jednání Viliam Sivek, viceprezident Asociace cestovních kanceláří ČR s tím, že asociace podporuje toto opatření jako základní krok, který povede ke zlepšení infrastruktury v regionech. "Bez odpovídající infrastruktury není ani sebeluxusnější rekreační zařízení turisticky atraktivní," dodal. Podporu záměrům MMR vyjádřil po jednání s ministrem i prezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Ladislav Havel: "Možnost podílet se na odborných posouzeních postupů při rozvoji cestovního ruchu v ČR profesní organizace velmi vítají."
Státní program podpory cestovního ruchu končí se závěrem letošního roku a od roku 2007 jeho úlohu převezmou Regionální operační programy, financované z fondů EU. Většina této agendy i přiděleného objemu peněz tedy přejde na kraje. Činnosti, jejichž zachování na centrální úrovni má opodstatnění, bude zajišťovat agentura MMR na podporu cestovního ruchu CzechTourism, a nadále částečně i samotné ministerstvo pro místní rozvoj. "Novou úlohou ministerstva v této oblasti bude tvorba celonárodní koncepce a informačního systému pro podporu cestovního ruchu. Zároveň se budeme více podílet na propagaci naší země v zahraničí a na podpoře kongresové turistiky ČR," uvedl v souvislosti s organizačnímu změnami ministr Gandalovič.
Kromě reorganizace, kterou prošla sekce cestovního ruchu MMR ČR, čekají dílčí organizační změny také sekci regionální politiky a sekci legislativně právní. V konečném důsledku se sníží počty vedoucích pozic na MMR a zlepší se práce uvedených sekcí. Pracovníkům, jejichž pozice byla zrušena, budou nabídnuta odpovídající místa v jiných útvarech ministerstva. Na tato organizační opatření bezprostředně naváže personální audit, kterým projde celé ministerstvo. Jeho cílem bude především optimalizace pracovních náplní zaměstnanců. "Prostřednictvím těchto organizačních změn zvýšíme transparentnost a efektivitu práce ministerstva, zlepšíme řízení celé agendy i její kontrolu," doplňuje Petr Gandalovič.
"Navazujícím krokem bude zlepšení servisu pro regiony ze strany MMR a agentury CzechTourism, např. sledováním trendů v cestovním ruchu a jejich aplikací, a také poskytováním větší podpory privátnímu sektoru při prezentaci v zahraničí," dodává Rostislav Vondruška, ředitel agentury CzechTourism.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]