11.27.2006

Fw: Výběrové řízení v Česku

> # Tři podnikatelé, jeden z Čech, další z Austrálie a třetí z Vietnamu byli
> # vyzváni, aby předložili návrhy na opravu plotu okolo budovy parlamentu.
> # Přišli tedy za parlamentním úředníkem, aby plot prozkoumali a poté
> # předložili své návrhy.
> # Australský stavitel vzal pásmo, změřil celé ohrazení, načrtl si vše na
> # papír a udělal pár výpočtů. Pak řekl: "Mohu tu práci odvést za 900
> # dolarů - 400 za materiál, 400 pro dělníky a 100 jako profit pro firmu."
> # Vietnamský podnikatel udělal ta samá měření i náčrty a prohlásil: "Práci
> # pro vás udělám za 700 dolarů - 300 za materiál, 300 za práci a 100 jako
> # odměnu pro mě."
> # Český stavitel se neobtěžoval měřením ani nákresy, rovnou šel za
> # úředníkem a zašeptal mu do ucha: "2700 dolarů."
> # Úředník se zhrozil: "Když jste nic neměřil, ani nepočítal, jak jste mohl
> # dojít k tak vysoké sumě?"
> # "Snadno," šeptal dál podnikatel, "tisíc dolarů pro vás, tisíc pro mě a
> # za těch sedm stovek si na tu práci najmeme tady toho Vietnamce."

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]